سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

اجیرگرفتن برای نماز

مسأله 1542. بعد از مرگ انسان، می‎شود برای نماز و عبادت‎های دیگر او كه در زندگی به جا نیاورده، دیگری را اجیر كنند، یعنی به او مزد دهند كه آن‌ها را به جا آورد، و اگر كسی بدون مزد هم آن‌ها را انجام دهد صحیح است.

مسأله 1543. انسان می‎تواند برای بعضی از كارهای مستحبی، مثل زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه‌ علیهم السلام، از طرف زندگان اجیر شود، و نیز می‎تواند كار مستحبی را انجام دهد، و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.

مسأله 1544. كسی كه برای نماز قضای میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا مسائل نماز را از روی تقلید صحیح بداند، یا عمل به احتیاط كند.

مسأله 1545. اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید، و لازم نیست اسم او را بداند. پس اگر نیت كند از طرف كسی نماز می‎خوانم كه برای او اجیر شده‎ام كافی است.

مسأله 1546. اجیر باید عمل را به قصد اطاعت امری كه میت به آن مأمور بوده، به جا آورد ولی اگر عملی را انجام ‎دهد و ثواب آن را برای او هدیه كند، كافی نیست.

مسأله 1547. باید كسی را اجیر كنند كه اطمینان داشته باشند عمل را به طور صحیح انجام می‎دهد.

مسأله 1548. كسی كه دیگری را برای نمازهای میت اجیر كرده، اگر بفهمد كه عمل را به جا نیاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرد.

 

مسأله 1549. هر گاه شك كند كه اجیر عمل را انجام داده یا نه، باید دوباره اجیر بگیرد؛ ولی اگر اجیر بگوید عمل را انجام داده‎ام كافی است، و دوباره اجیرگرفتن لازم نیست، و اگر شك كند كه عمل او صحیح بوده یا نه، گرفتن اجیر لازم نیست.

مسأله 1550. كسی را كه عذر دارد و مثلاً با تیمم یا نشسته نماز می‎خواند، نمی‎شود برای نمازهای میت اجیر كرد اگر چه نماز میت همان‌طور قضا شده باشد.

مسأله 1551. مرد برای زن و زن برای مرد می‎تواند اجیر شود، و در بلند خواندن و آهسته‌خواندن نماز، باید به تكلیف خود عمل نماید.

مسأله 1552. لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود، مگر در آنچه در ادای آن ترتیب لازم است، مثل ظهر و عصر یك روز.

مسأله 1553. اگر با اجیر شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصی انجام دهد باید همان‌طور به جا آورد، و اگر با او شرط نكنند، باید در آن عمل به تكلیف خود رفتار نماید، و احتیاط مستحب آن است كه از وظیفه خودش و میت هر كدام كه به احتیاط نزدیك‎تر است به آن عمل كند، مثلاً اگر وظیفه میت، گفتن سه مرتبه تسبیحات اربع بوده، و تكلیف او یك مرتبه است، سه مرتبه بگوید.

مسأله 1554. اگر با اجیر شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را كه معمول است به جا آورد.

مسأله 1555. اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میت اجیر كند لازم نیست برای هر كدام از آن‌ها وقتی را معین كند، ولی اگر بخواهد احتیاط كند و ترتیب را مراعات نماید، باید برای هر كدام آن‌ها وقتی را معین نماید، مثلاً اگر با یكی از آن‌ها قرار گذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند، با دیگری قرار بگذارد كه از ظهر تا شب بخواند، و نیز باید نمازی را كه در هر دفعه شروع می‎كند معین نماید، مثلاً قرار بگذارد، اول نمازی را كه می‎خواند صبح باشد یا ظهر یا عصر، و هم‌‌چنین باید با آن‌ها قرار بگذارد كه در هر دفعه، نماز یك شبانه‌روز را تمام كنند، و اگر ناقص بگذارند آن را حساب نكنند، و دفعه بعد نماز یك شبانه‌روز را از سر شروع نمایند.

مسأله 1556. اگر كسی اجیر شود كه مثلاً در مدت یك سال نمازهای میت را بخواند،

 

و پیش از تمام‌شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی كه می‎دانند به جا نیاورده، دیگری را اجیر نمایند، و هم‌چنین برای نمازهایی كه احتمال می‎دهند به جا نیاورده باشد، بنابر احتیاط واجب اجیر بگیرند.

مسأله 1557. كسی را كه برای نمازهای میت اجیر كرده‎اند اگر پیش از تمام‌كردن نمازها بمیرد، و اجرت همه آن‌ها را گرفته باشد، چنان‌چه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند، اگر قدرت بر عمل داشته، اجاره صحیح است، و اجاره‌كننده می‎تواند اجرة المثل باقی‌مانده را بگیرد یا آن كه اجاره را فسخ نماید، و اجرة‎المثل مقداری را كه اجیر انجام داده از مال الاجاره كسر و مابقی را استرداد نماید، و اگر قادر نبوده، اجاره نسبت به بعد فوت اجیر باطل است، و می‎تواند اجرة المسمای باقی‎مانده را گرفته، یا آن كه اجاره مدت گذشته را فسخ نماید، و اجرة‎المثل آن را بدهد، و اگر شرط نكرده باشند، باید ورثه‎اش از مال او كسی را اجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد، بر ورثه او چیزی واجب نیست.

مسأله 1558. اگر اجیر پیش از تمام‌كردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید با توجه به آنچه در مسأله پیش گفته شد از مال او برای نمازهایی كه اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، در صورتی كه وصیت كرده باشد، برای او نماز استیجار نمایند، و ورثه هم وصیت او را در زاید بر ثلث اجازه كرده باشند، باقی‎مانده تركه او را صرف استیجار نماز برای او نمایند، و اگر ورثه اجازه نكردند، ثلث باقی‎مانده را به مصرف نمازش برسانند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: