يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

شرایط سر بریدن حیوان

مسأله 2603. سر بریدن حیوان پنج شرط دارد:

اول ـ كسی كه سر حیوان را می‎برد؛ چه مرد باشد چه زن، باید مسلمان باشد و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله نكند، و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد، یعنی خوب و بد را بفهمد، می‎تواند سر حیوان را ببرد.

دوم ـ سر حیوان را با چیزی ببرند كه از آهن باشد، ولی چنان‌چه آهن پیدا نشود و محتاج به ذبح حیوان باشند با چیز تیزی كه چهار رگ را جدا كند، مانند شیشه و سنگ تیز می‎شود سر حیوان را برید.

سوم ـ در موقع سر بریدن، صورت و دست و پا و شكم حیوان رو به قبله باشد، و كسی كه می‎داند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نكند، حیوان حرام می‎شود؛ ولی اگر فراموش كند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه كند، یا نداند قبله كدام طرف است، یا نتواند حیوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد.

چهارم ـ وقتی می‎خواهد سر حیوان را ببرد، یا كارد به گلویش بگذارد، به نیت سر بریدن نام خدا را ببرد، و همین قدر كه بگوید «بِسْمِ اللهِ» یا «اَلْحَمْدُ للهِ» یا «اَللهُ اَكْبَرُ» كافی است، و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان پاك نمی‎شود، و گوشت آن هم حرام است؛ و هم‌‌چنین است اگر از روی جهل به مسأله نام خدا را نبرد، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد، اشكال ندارد.

پنجم ـ حیوان بعد از سر بریدن حركتی بكند، اگر چه مثلاً چشم یا دم خود را حركت دهد، یا پای خود را به زمین زند، و یا آن كه به اندازه معمول خون از بدنش بیرون آید.

نويسنده: