پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

1 و 2. بول وغائط

مسأله85. بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی كه خون جهنده دارد، یعنی اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‎كند، نجس است؛ و بنابر احتیاط واجب باید از بول حیوان حرام‎گوشتی كه خون آن جستن نمی‎كند اجتناب كرد، ولی فضله آن‌ها خواه بزرگ باشند یا كوچك، مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

مسأله86. فضله پرندگان حرام گوشت پاك است، ولی خوب است احتیاطاً از آن اجتناب شود، خصوصاً در خفاش و مخصوصاً نسبت به بول آن.

مسأله87. بول و غائط حیوان نجاستخوار نجس است، و هم‌چنین است بول و غائط حیوانی كه انسان آن را وطی كرده، یعنی با آن نزدیكی نموده، و هم‌چنین است بول و غائط گوسفند بلكه بنابر احتیاط لازم هر حیوان حلال گوشتی كه گوشت آن از خوردن شیر خوك محكم شده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: