رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 17/بهم/1401 (الاثنين: 15/رجب/1444)

نیت زكات

مسأله 1965. انسان باید زكات را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد، و در نیت معین كند كه آنچه را می‎دهد زكات مال است یا زكات فطره، ولی اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین كند چیزی را كه می‎دهد زكات گندم است یا زكات جو.

مسأله 1966. كسی كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد و نیت هیچ‌كدام آن‌ها را نكند، چنان‌چه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آن‌ها باشد، زكات همان جنس حساب می‎شود، و اگر هم‎جنس هیچ‌كدام آن‌ها نباشد، به همه آن‌ها قسمت می‎شود. پس كسی كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یك گوسفند از بابت زكات بدهد و نیت هیچ‌كدام آن‌ها را نكند، زكات گوسفند حساب می‎شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زكاتی كه برای گوسفند و طلا بدهكار است تقسیم می‎شود.

مسأله 1967. اگر كسی را در دادن زكات وكیل كند، باید وكیل قصد قربت كند، و در وكیل‌كردن و هم‌چنین وقتی كه زكات را به وكیل می‎دهد قصد قربت لازم نیست، و اگر كسی را فقط در رساندن زكات به فقیر وكیل كند باید خودش در موقع دادن زكات به وكیل قصد قربت نماید، و احتیاطاً تا وقتی به فقیر می‎رسد به قصدش باقی باشد.

 

مسأله 1968. اگر مالك یا وكیل او بدون قصد قربت زكات را به فقیر بدهد، و پیش از آن كه آن مال از بین برود، خود مالك نیت زكات كند، زكات حساب می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: