پنجشنبه: 1403/03/24

مصرف زكات

مسأله393. مصرف زكات هشت مورد است كه می‎توان آن را در تمام یا برخی از این موارد مصرف كرد و برخی از آن موارد بدین قرار است:

ـ فقیر و مسكین.

ـ غیرمسلمانانی كه اگر به آنها زكات داده شود، به

 

فارسی
دوشنبه / 17 فروردين / 1394

احكام زكات

مسأله390. اگر حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، زكات آن واجب است. پس اگر در تمام سال یا مدتی از آن، از علف چیده‌شده یا كاشته‌شده بخورد، زكات ندارد.

فارسی
دوشنبه / 17 فروردين / 1394

زكات

یكی دیگر از تکالیف واجب مالی بر مسلمانان، پرداخت زكات است.

از اهمیت زكات همین بس كه در قرآن مجید، پس از «نماز» آمده و نشانه ایمان و عامل رستگاری شمرده شده است.

در روایات متعددی كه از معصومین^ نقل شده، آمده است: «كسی كه از پرداخت زكات خودداری كند، از دین خارج است».[1]

فارسی
دوشنبه / 17 فروردين / 1394

مصرف زكات فطره

مسأله 2022. احتیاط واجب آن است كه زكات فطره را به فقرای شیعه اثنا عشری

 

بدهد اگر چه در شهر دیگر باشند، و چون نقل این زكات به شهر دیگر خلاف احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را به شهر دیگر ببرد و در آنجا به قصد زكات به شیعه بدهد.

فارسی

 زكات فطره

مسأله 1999. كسی كه موقع مغرب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده كس دیگری نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان‌خور او هستند، هر نفری یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت و مانند این‌ها را به مستحق بدهد، و اگر پول یكی از این‌ها را هم بدهد كافی است، و بنابر احتیاط، بر كسی كه موقع مغرب ماه شوال بی‎هوش باشد نیز واجب است.

فارسی

مسائل متفرقه زكات

مسأله 1969. موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می‎كنند و موقع خشك‌شدن خرما و انگور، انسان باید زكات آن را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا كند و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام‌شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید، و اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، بنابر احتیاط لازم زكات را جدا كند تا بعد به آن فقیر معین برساند.

فارسی

نیت زكات

مسأله 1965. انسان باید زكات را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد، و در نیت معین كند كه آنچه را می‎دهد زكات مال است یا زكات فطره، ولی اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین كند چیزی را كه می‎دهد زكات گندم است یا زكات جو.

فارسی

شرایط كسانی كه مستحق زكاتند

مسأله 1950. كسی كه زكات می‎گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان كسی را شیعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زكات بدهد.

 

مسأله 1951. اگر طفل یا دیوانه‎ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‎تواند به ولیّ او زكات بدهد، به قصد این كه آنچه را می‎دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.

فارسی

مصرف زكات

مسأله 1933. انسان می‎تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:

اول ـ فقیر، و آن كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه‎ای دارد كه می‎تواند مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند فقیر نیست.

دوم ـ مسكین، و آن كسی است كه از فقیر سخت‎تر می‎گذراند.

فارسی

نصاب گوسفند

مسأله 1921. گوسفند، پنج نصاب دارد:

اول ـ چهل، و زكات آن یك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد، زكات ندارد.

دوم ـ صد و بیست و یك، و زكات آن دو گوسفند است.

سوم ـ دویست و یك، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ سیصد و یك، و زكات آن چهار گوسفند است.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - زکات