دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

مصرف زكات

مسأله393. مصرف زكات هشت مورد است كه می‎توان آن را در تمام یا برخی از این موارد مصرف كرد و برخی از آن موارد بدین قرار است:

ـ فقیر و مسكین.

ـ غیرمسلمانانی كه اگر به آنها زكات داده شود، به

 

دین اسلام مایل می‎شوند یا در جنگ به مسلمانان كمك می‎كنند.

ـ در راه خدا؛ یعنی در كارهایی كه نفع آن به عموم مسلمانان می‎رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد؛ مانند ساختن جاده، پل و مسجد.[1]

 

 

[1]. برای آشنایی با سایر موارد زكات، می‎توانید به رساله توضیح‎ المسائل، مسأله 1933 مراجعه نمایید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: