يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

چیز پاك چگونه نجس می‎شود؟

مسأله30. اگر چیز پاكی به چیز نجسی برخورد كند و یكی از آن دو به‌گونه‎ای تر باشد كه رطوبتش به دیگری برسد، چیز پاك نجس می‎شود.

مسأله31. اگر انسان نداند چیز پاكی نجس شده یا نه؟ پاك است. جستجو و وارسی هم لازم نیست، هرچند بتواند نجس‌بودن یا پاك‌بودن آن را بفهمد.

مسأله32. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: