چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

نماز غفیله

مسأله350. یكی دیگر از نمازهای مستحبی، نماز «غفیله» است كه بین نماز

 

مغرب و عشاء خوانده می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: