چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

احكام مردار

مسأله18. به حیوانی كه به دستور اسلام كشته نشود، «مُردار» گویند.[1]

مسأله19. حیوان‎ها دو دسته‎اند: برخی خون جهنده دارند؛ یعنی اگر رگ آنها بریده شود، خون با فشار از آن بیرون می‎آید و برخی دیگر خون جهنده ندارند؛ یعنی اگر رگ آنها بریده شود، خون با فشار بیرون نمی‎آید.

 

مسأله20. مردار حیوانی كه خون جهنده ندارد؛ مانند ماهی، پاك است؛ اگرچه در آب بمیرد.

مسأله21. مردار حیوانی كه خون جهنده دارد؛ اجزای بی‎روحش مانند مو و شاخ، پاك و اجزای روح‎دار آن؛ مانند گوشت و پوست، نجس است.

مسأله22. تمام اجزای بدن سگ و خوكی که در خشکی زندگی می‌کنند؛ چه مرده و چه زنده آن، نجس است.

مسأله23. انسان مرده هرچند تازه از دنیا رفته و بدنش سرد نشده باشد (به جز اجزای بی‎روح او؛ مانند ناخن، مو و دندان)، تمام بدنش نجس می‎باشد.

مسأله24. هرگاه میّت را غسل دهند، بدنش پاك می‎شود.

مسأله25. كسی كه در راه خدا و برای حفظ اسلام می‎جنگد، اگر در میدان نبرد و معركه درگیری كشته شود و همان‌جا از دنیا برود، بدنش پاك است و نیاز به غسل و كفن ندارد.

 

[1]. برای آشنایی بیشتر با چگونگی ذِبح حیوان، به مسأله 438 مراجعه كنید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: