چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

اذان و اقامه

مسأله181. بر نمازگزار مستحب است، قبل از نمازهای یومیّه، ابتدا اذان بگوید و بعد از آن اقامه، و سپس نماز را شروع كند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: