چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

احكام اوقات نماز

مسأله156. نمازهای غیر روزانه دارای وقت مشخّصی نمی‎باشد، و بستگی به زمانی دارد كه به علّتی آن نماز واجب شود؛ مثلاً نماز آیات بستگی به زلزله یا كسوف یا خسوف و یا حادثه‎ای دارد كه پیش آمده است و نماز میّت، زمانی واجب می‎شود كه مسلمانی از دنیا برود.

مسأله157. اگر تمام نماز قبل از وقت خوانده شود ـ عمداً باشد یا سهواً ـ نماز باطل است.

 

اگر نماز در وقت خودش خوانده می‎شود، در اصطلاح احكام گویند: نماز «اَداء» است و اگر نماز بعد از گذشتن وقت خوانده شود، در اصطلاح احكام گویند: نماز «قضا» شده است.

مسأله158. انسان باید نماز را در وقت معیّن آن بخواند و اگر عمداً در آن وقت نخواند، گناهكار است.

مسأله159. مستحب است انسان نماز را در اول وقت بخواند، و هرچه به اول وقت نزدیك‌تر باشد بهتر است، مگر آنكه تأخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثلاً صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند.

مسأله160. اگر وقت نماز تنگ باشد، كه اگر بخواهد مستحبّات نماز را به‌جا آورد، بخشی از نماز بعد از وقت خوانده می‎شود، باید مستحبّات را به‌جا نیاورد، مثلاً اگر بخواهد قنوت بخواند، وقت می‎گذرد، نباید قنوت را بخواند.

مسأله161. انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشاء را پیش از نماز مغرب بخواند، نماز او باطل است.

موضوع: 
نويسنده: