جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

نماز شب

مسأله347. نماز شب یازده ركعت است كه بدین ترتیب خوانده می‎شود:

دو ركعت                                          به نیّت نافله شب.

دو ركعت                             به نیّت نافله شب.

دو ركعت                             به نیّت نافله شب.

دو ركعت                             به نیّت نافله شب.

دو ركعت                             به نیّت نافله شفع.

یك ركعت                                        به نیّت نافله وَتر.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: