جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

مسأله271 شكّ‌هایی كه نماز را باطل می‎كند

مسأله269. اگر در نماز دو ركعتی؛ مثل نماز صبح، یا در نماز سه ركعتی مثل نماز مغرب، شكّ در ركعات پیش آید، نماز باطل است.

مسأله270. اگر در نماز چهار رکعتی بین یك و بیشتر از. اگر در نماز نداند چند ركعت خوانده، نماز باطل است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: