يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

آب قلیل

مسأله38. آب قلیل به محض برخورد با نجاست، نجس می‎شود، مگر آنكه با فشار به چیز نجس بریزد كه در این صورت فقط قسمتی كه با نجس برخورد كرده و آنچه بعد از آن است، نجس می‎شود؛ مانند ظرف آبی كه از بالا بر چیز نجس ریخته می‎شود، و آب‎های بالا و داخل ظرف پاك است.

مسأله39. اگر آب كر یا جاری، به آب قلیل نجس متّصل شود و با آن مخلوط شود پاك می‎گردد؛ مثلاً اگر ظرف آب قلیلی را كه نجس شده، زیر شیر آبی كه به منبع كر متّصل می‎باشد بگذارند و آب بر آن بریزد، پاك می‎شود، ولی اگر بو، رنگ یا مزّه نجاست گرفته باشد، باید به‌‌قدری با آن مخلوط شود كه بو یا رنگ یا مزه نجاست از بین برود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: