دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

چگونگی نماز جمعه

مسأله327. نماز جمعه دو ركعت است، مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد كه توسّط امام جمعه، قبل از نماز، ایراد می‎شود.

مسأله328. احتیاط آن است كه امام جمعه حمد و سوره را بلند بخواند.

مسأله329. در نماز جمعه مستحب است در ركعت اول پس از سورة حمد، سورة «جمعه» و در ركعت دوم پس از سورة حمد سورة «منافقون» خوانده شود.

مسأله330. در نماز جمعه دو قنوت مستحب است، یكی در ركعت اول، پیش از ركوع، دیگری در ركعت دوم، پس از ركوع.

موضوع: 
نويسنده: