پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

وظیفه نمازگزاران جمعه

مسأله332. بنابر احتیاط استحبابی مأمومین باید به خطبه‎ها گوش دهند.

مسأله333. احتیاط مستحب است از سخن‌گفتن بپرهیزند.

مسأله334. احتیاط مستحب است، شنوندگان، هنگام ایراد خطبه‎ها، رو به امام جمعه بنشینند و به این طرف و آن طرف نگاه نكنند.

مسأله335. اگر انسان به ركعت اول نماز جمعه نرسد، درصورتی‌كه خود را به ركعت دوم، هرچند در ركوع، برساند صحیح است و ركعت دوم را خودش می‎خواند.

موضوع: 
نويسنده: