جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

نافله‎های شبانه‎روزی

نافله‎های شبانه‌روزی در غیر روز جمعه سی و چهار ركعت است كه ازجمله آنها یازده ركعت «نافله شب» و دو ركعت «نافله صبح» و چهار رکعت نافله مغرب و دو ركعت «نافله عشاء» و هشت ركعت نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر می‎باشد كه ثواب بسیار دارد.[1]

 


[1]. برای آشنایی بیشتر با نافله‎های شبانه‌روزی به رساله توضیح‌المسائل، مسأله 772 تا 783، مراجعه كنید.

موضوع: 
نويسنده: