جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

تكبیرة‎الاحرام

اَللهُ اَكْبَر

خدا بزرگ‌تر از آن است که او را وصف کنند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: