دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

تكبیرة‎الاحرام

اَللهُ اَكْبَر

خدا بزرگ‌تر از آن است که او را وصف کنند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: