سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام قرائت

مسأله205. در ركعت سوم و چهارم نماز، باید سوره حمد یا تسبیحات اربعه، آهسته خوانده شود.

مسأله206. در نماز ظهر و عصر، قرائت ركعت اوّل و دوّم نیز باید آهسته خوانده شود.

مسأله207. پسرها و مردان در نمازهای صبح، مغرب و عشاء، باید حمد و سوره را در ركعت اوّل و دوّم بلند بخوانند، ولی دخترها و بانوان، اگر نامحرم صدایشان را نمی‎شنود، می‎توانند بلند بخوانند وگرنه، بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخوانند.

 

مسأله208. اگر در جایی كه باید نماز را بلند بخواند، عمداً آهسته بخواند، یا در جایی كه باید آهسته بخواند، عمداً بلند بخواند، نمازش باطل است، ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، نماز وی صحیح است.

مسأله209. اگر در بین خواندن حمد و سوره بفهمد اشتباه كرده است؛ مثلاً می‎بایست بلند بخواند ولی آهسته خوانده، لازم نیست مقداری را كه خوانده، دوباره بخواند.

مسأله210. انسان باید نماز را یاد بگیرد كه غلط نخواند و كسی كه اصلاً نمی‎تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هرطور كه می‎تواند بخواند و احتیاط واجب آن است كه نماز را به جماعت به‌جا آورد، مگر آنكه بر او حَرَج باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: