سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

زمین

مسأله47. اگر كف پا یا ته كفش، هنگام راه‌رفتن، نجس شود، با راه‌رفتن یا مالیدن پا به زمین پاك می‎شود، به‌شرط آن‌كه عین نجاست برطرف شود و زمین پاك و خشك باشد و روی آن خاك، شن، سنگ و مانند اینها باشد.

 

مسأله48. اگر بر اثر راه‌رفتن یا مالیدن پا بر زمین، نجاست ته كفش یا كف پا برطرف شود، پاك می‎گردد، ولی بهتر است حداقل پانزده قدم راه برود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: