پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

شرایط نماز جماعت

مسأله317. هنگام برپایی نماز جماعت، شرایط زیر باید مراعات شود:

1. مأموم از امام جلوتر نایستد، و احتیاط واجب آن است كه كمی عقب‎تر بایستد.

2. جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومین، بالاتر نباشد.

 

3. فاصله امام و مأموم و همچنین بین صف‎ها، زیاد نباشد، و احتیاط آن است كه فاصله بیش از یك گام نباشد.

4. بین امام و مأموم و همچنین بین صف‎ها، چیزی مانند دیوار یا پرده مانع نباشد، ولی نصب پرده و مانند آن بین صف مردها و زن‌ها اشكال ندارد.

مسأله318. امام جماعت باید شیعه دوازده امامی، بالغ و عادل و حلال‌زاده باشد و نماز را به‌طور صحیح بخواند و اگر مأمومین مرد هستند، امام جماعت باید مرد باشد.

موضوع: 
نويسنده: