پنجشنبه: 10/اسف/1402 (الخميس: 19/شعبان/1445)

احكام قرآن

مسأله466. قرآن همیشه باید پاك و تمیز باشد و نجس‌كردن خط و ورق قرآن، حرام است، و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بكشند.

مسأله467. اگر جلد قرآن نجس شود و بی‎احترامی به قرآن باشد، باید آن را آب بكشند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: