دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

اهمیّت نماز جماعت

گذشته از آنكه در روایات زیادی، برای نماز جماعت، اَجر و پاداش بسیاری وارد شده است، با دقّت در برخی از مسائل احكام، به اهمیت این عبادت پی می‎بریم، و در اینجا به برخی از آنها اشاره می‎كنیم:

 

مسأله311. شركت در نماز جماعت برای هركس مستحب است، به‌ویژه برای همسایه مسجد.

مسأله312. مستحب است، انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند.

مسأله313. نماز جماعت، هرچند اوّل وقت خوانده نشود، از نماز فُرادای[1] اوّل وقت بهتر است.

مسأله314. نماز جماعتی كه مختصر خوانده می‎شود، از نماز فرادایی كه آن را طول بدهد بهتر است.

مسأله315. سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.

مسأله316. حاضرنشدن به نماز جماعت از روی بی‎اعتنایی به آن، جایز نیست.

 

[1]. نمازی كه به تنهایی خوانده شود و به جماعت خوانده نشود، «نماز فرادا» نام دارد.

موضوع: 
نويسنده: