چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

آمادگی برای نماز

اكنون، پس از فراگرفتن مسائل وضو، غسل، تیمّم، وقت نماز، پوشش و مكان نمازگزار، آماده شروع نماز می‎شویم:

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: