شنبه: 5/اسف/1402 (السبت: 14/شعبان/1445)

وقت نماز شب

مسأله348. وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیك اذان صبح خوانده شود.

مسأله349. مسافر و كسی كه برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می‎تواند آن را در اوّل شب به‌جا آورد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: