جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

ركعت دوّم

1. در بین قرائت: مأموم حمد و سوره را نمی‎خواند و با امام، قنوت و ركوع و سجده را به‌جا می‎آورد و آن‌گاه كه امام جماعت تشهد می‎خواند، بنا بر احتیاط واجب باید به‌صورت نیم‎خیز، بنشیند[1] و اگر نماز دو ركعتی است یك ركعت دیگر به تنهایی بخواند و نماز را تمام كند و اگر سه یا چهار ركعتی است، در ركعت دوّم كه امام جماعت در ركعت سوّم می‎باشد، حمد و سوره بخواند (هرچند امام جماعت تسبیحات بخواند) و آن‌گاه كه امام جماعت ركعت سوّم را تمام كرد، و برای ركعت چهارم بر می‎خیزد، مأموم باید پس از دو سجده، تشهّد بخواند، و برای خواندن ركعت سوّم برخیزد و در ركعت آخر نماز، كه امام جماعت با تشهّد و سلام، نماز را به پایان می‎برد یك ركعت دیگر می‎خواند.

2. در ركوع: ركوع را با امام جماعت به‌جا می‎آورد و بقیه نماز را همان‌گونه كه در بالا گفته شد، انجام می‎دهد.

 

[1]. به این عمل «تَجافی» گفته می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: