پنجشنبه: 10/خرد/1403 (الخميس: 22/ذو القعدة/1445)

چگونه چیزهای نجس را آب بكشیم؟

مسأله43. برای پاك‌كردن چیزهای نجس، ابتدا باید نجاست را برطرف كرده، سپس طوری كه در مسائل آینده خواهد آمد، آن را آب كشید.

مسأله44. ظرف نجس را، بعد از برطرف‌كردن نجاست،

 

اگر یك‌مرتبه در آب كر بشویند كافی است، ولی با آب قلیل سه‌مرتبه باید شست.

مسأله45. ظرف نجس را می‎توان این‌گونه آب كشید:

با آب كر: یك‌بار آن را در آب فرو برده و بیرون آورند.

با آب شیر متصل به كر: یك‌بار آب بر روی آن بریزند یا یك‌بار زیر شیر بشویند.

با آب قلیل: آن را سه‌مرتبه پر از آب كرده و خالی كنند، یا سه‌مرتبه قدری آب در آن ریخته و هر مرتبه آب را طوری در آن بگردانند كه به‌جا های نجس برسد و بیرون بریزند.

مسأله46. فرش و لباس و چیزهایی مانند آن، كه آب را به خود می‎گیرد و قابل فشاردادن است، چنانچه با آب قلیل تطهیر می‎كنند، باید بعد از هر بار شستن، آن را فشار دهند تا آب‌های درون آن بیرون آید و یا به‌گونه‎ای دیگر آب آن گرفته شود، ولی در آب كر و جاری فشاردادن لازم نیست.

موضوع: 
نويسنده: