پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

تیمُّم

مسأله139. در این موارد باید به‌جای وضو و غسل، تیمّم كرد:

ـ آب نباشد و یا دسترسی به آن نداشته باشد.

ـ آب برای انسان ضرر داشته باشد؛ مثلاً به‌سبب استعمال آب مرضی در او پیدا می‎شود یا بیماری‌اش شدید می‌شود و یا دیر، بهبودی می‎یابد.

ـ اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، خودش یا همراهان و یا كسانی كه به او مربوط‌اند، یا كسی كه حفظ جان او واجب است، از تشنگی بمیرند یا مریض شوند، یا به‌قدری تشنه شوند كه تحمّل آن سخت است ـ حتّی حیوانی كه در اختیار اوست ـ..

ـ بدن یا لباس او نجس است و آب بیش از تطهیر و آب‌كشیدن آن ندارد، و لباس دیگری هم ندارد.

ـ وقت به‌قدری تنگ باشد كه اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل كند، تمام نماز یا مقداری از آن، بعد از وقت خوانده می‎شود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: