چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

وظیفه كسی كه نمی‎تواند به‌طور معمول، سجده كند

مسأله231. كسی كه نمی‎تواند پیشانی را به زمین برساند، باید به‌قدری كه می‎تواند خم شود و مهر را بر جای بلندی بگذارد و سجده كند، ولی باید كف دست‌ها و زانوها و انگشتان پا را به‌طور معمول بر زمین بگذارد.

مسأله232. اگر نمی‎تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره كند، ولی احتیاط واجب آن است كه، به‌قدری مهر را بلند كند تا پیشانی را بر آن بگذارد.

موضوع: 
نويسنده: