دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

ظهر شرعی و وقت نماز ظهر

مسأله153. اگر چوب یا چیزی مانند آن را عمود بر زمین قرار دهیم، صبح كه خورشید طلوع می‎كند سایه آن به‌ طرف مغرب می‎افتد و هرچه آفتاب بالا می‎آید سایه‌ كم می‎شود، وقتی‌كه سایه آن به ‌كمترین مقدار رسید و رو

 

به افزایش گذاشت، «ظهر شرعی» و ابتدای وقت نماز ظهر است.[1]

 

[1]. در برخی از شهرها، ازجمله مكه، گاهی اوقات موقع ظهر سایه از بین می‎رود، بعد از آنكه سایه دوباره پیدا شد، معلوم می‎شود ظهر شده است.

موضوع: 
نويسنده: