جمعه: 17/آذر/1402 (الجمعة: 25/جمادى الأول/1445)

قی‌كردن

مسأله365. هرگاه روزه‎دار عمداً قی كند، هرچند به‌سبب بیماری باشد، روزه‎اش باطل می‎شود.

مسأله366. اگر روزه‎دار نداند روزه است یا بی‎اختیار قی كند، روزه‎اش باطل نمی‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: