شنبه: 5/اسف/1402 (السبت: 14/شعبان/1445)

مصرف خمس

مسأله387. خمس مال را باید دو قسمت كرد، نصف آن كه سهم امام‌زمان(عج) است باید به مجتهد جامع‌الشرایط یا نماینده او پرداخت شود و نصف دیگر به سید فقیر، و یا سیدی كه در سفر درمانده، بدهند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: