پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

شرایط صحیح‌بودن غسل

مسأله107. تمام شرط‎هایی كه برای صحیح‌بودن وضو گفته شد،[1] در صحیح‌بودن غسل هم شرط است، به‌جز موالات. همچنین لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید.

مسأله108. كسی كه چند غسل بر او واجب است، می‎تواند به نیّت همه آنها یك غسل به‌جا آورد.

مسأله109. كسی كه غسل جنابت كرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل‎های دیگر نمی‎شود بدون وضو نماز خواند، پس باید وضو هم بگیرد.

مسأله110. در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاك باشد، ولی در غسل ترتیبی پاك‌بودن تمام بدن لازم نیست، بلكه اگر هر قسمتی را پیش از غسل‌دادنِ همان قسمت، آب بكشد كافی است.

مسأله111. غسل جبیره‎ای مثل وضوی جبیره‎ای است.[2]

مسأله112. كسی كه روزه واجب گرفته، نمی‎تواند در حال روزه، غسل ارتماسی انجام دهد، چون روزه‎دار نباید تمام سر را در آب فرو برد. ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی كند، غسل او صحیح است.

مسأله113. در غسل لازم نیست تمام بدن با دست

 

شسته شود، و چنانچه با نیّت غسل، آب را به تمام بدن برساند، كافی است.

 

[1]. شرایط وضو در مسأله 70 گذشت.

[2]. احكام وضوی جبیره‎ای در مسأله 88 تا 98 گذشت.

موضوع: 
نويسنده: