دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

به‌هم‌زدن معامله

مسأله405. در برخی موارد فروشنده یا خریدار می‎تواند معامله را به‌هم بزنند كه ازجمله آنهاست:

ـ خریدار یا فروشنده گول خورده باشد.

ـ در هنگام معامله قرارداد كرده‎اند كه تا مدّت معینی، هر دوی آنها بتوانند معامله را به‌هم بزنند؛ مثلاً هنگام خرید و فروش بگویند، هركس پشیمان شد تا سه روز دیگر می‎تواند پس بدهد.

ـ خریدار و فروشنده از محل معامله متفرّق نشده باشند، مثلاً از صاحب مغازه كالایی را خریداری كرده، قبل از آنكه آن محل را ترك كند می‎تواند آن را پس دهد.

 

ـ كالایی كه خریده است معیوب بوده و بعد از معامله بفهمد.

ـ فروشنده برای‌ كالای ‌خود كه خریدار آن‌ را ندیده، خصوصیّاتی را بیان كرده و بعداً معلوم شود آن‌گونه نبوده است؛ مثلاً بگوید این دفتر دویست برگ است، بعداً معلوم شود كمتر است.

مسأله406. اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً آن را به‌‌هم نزند، دیگر حقّ به‌‌هم‌زدن معامله را ندارد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: