پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

احكام خمس

مسأله384. تا خمس مال را ندهد، نمی‎تواند در آن تصرف كند، یعنی غذایی كه در آن خمس باشد نمی‎تواند بخورد و با پولی كه خمس آن را نداده نمی‎تواند چیزی بخرد.

مسأله385. آذوقه‎ای‌ كه از درآمد سال برای مصرف

 

سالش خریده؛ مانند برنج، روغن و چای، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله386. اگر كودك غیربالغ سرمایه‎ای داشته باشد و از آن سودی به دست آید، ولیِّ او می‌تواند پیش از بلوغ خمس آن را بدهد و اگر خمس آن را نپردازد نمی‌تواند در آن مال تصرف كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: