يكشنبه: 12/آذر/1402 (الأحد: 20/جمادى الأول/1445)

ترتیب

مسأله241. نماز باید بدین ترتیب خوانده شود:

تكبیرةالاحرام، قرائت، ركوع، سجود، و در ركعت دوم پس از سجود، تشهد بخواند و در ركعت آخر، پس از تشهد، سلام دهد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: