جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

مغرب چه هنگامی است؟

مسأله154. «مغرب» موقعی است كه سرخی طرف مشرق، كه بعد از غروب آفتاب پیدا می‎شود از بالای سر بگذرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: