چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

مكان نمازگزار

مسأله173. مكانی كه انسان بر آن نماز می‎خواند باید دارای شرایط زیر باشد:

ـ مباح باشد (غصبی نباشد).

ـ بی‎حركت باشد، مانند اتومبیل در حال حركت نباشد.

ـ جای آن تنگ و سقف آن كوتاه نباشد تا بتواند قیام و ركوع و سجود را به‌طور صحیح انجام دهد.

ـ جایی كه پیشانی را در حال سجده می‎گذارد، پاك باشد.

ـ مكان نمازگزار، اگر نجس است طوری‎ تر نباشد كه به بدن یا لباس وی سرایت كند.

ـ جایی كه پیشانی را، در حال سجده می‎گذارد، از جای

 

قدم‌های او، بیش از چهار انگشت بسته، پست‎تر یا بلندتر نباشد؛ ولی اگر شیب زمین كم باشد، اشكال ندارد.[1]

 

[1]. در رساله توضیح‎المسائل، شرایط دیگری نیز آمده است كه برای آشنایی بیشتر می‎توانید به مسائل 875 تا 901 مراجعه كنید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: