سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

قیام

مسأله199. قیام؛ یعنی ایستادن. نمازگزار باید تكبیرةالاحرام و قرائت را در حال قیام و آرامش بخواند.

مسأله200. اگر ركوع را فراموش كند و بعد از قرائت به سجده برود و قبل از واردشدن به سجده یادش بیاید، باید كاملاً بایستد، سپس به ركوع برود و پس از آن، سجده‎ها را به‌جا آورد.

مسأله201. بنا بر احتیاط واجب، نمازگزار باید موقع ایستادن هر دو پا را بر زمین بگذارد، ولی لازم نیست

 

سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی یك پا هم باشد، اشكال ندارد.

مسأله202. كسی كه به‌هیچ‌وجه حتّی با تكیه‌كردن بر عصا یا دیوار نتواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته، رو به قبله نماز بخواند، و اگر نشسته هم نتواند، باید خوابیده بخواند.

مسأله203. واجب است بعد از ركوع به‌طور كامل بایستد و سپس به سجده برود و چنانچه این قیام عمداً ترك شود، نماز باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: