پنجشنبه: 10/خرد/1403 (الخميس: 22/ذو القعدة/1445)

شرایط نماز جمعه

مسأله331. در نماز جمعه شرایط زیر باید مراعات شود:

ـ تمام شرایطی كه در نماز جماعت باید رعایت شود، در نماز جمعه هم معتبر است.

ـ باید به جماعت برگزار شود و فُرادا صحیح نیست.

 

ـ حداقل تعداد افراد، برای برپایی نماز جمعه، پنج نفر می‎باشد؛ یعنی یك نفر امام، و چهار نفر مأموم.

ـ بین دو نماز جمعه، حدّاقل باید یك فرسخ فاصله باشد.

موضوع: 
نويسنده: