چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

احكام سر بریدن حیوان

مسأله438. اگر چهار رگ بزرگ گردن حیوان حلال‌گوشت را از پایین برآمدگی زیر گلو با شرایطی كه خواهد آمد، به‌طور كامل ببرند، گوشت آن پاك و حلال خواهد بود.

نويسنده: