چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

احكام امانت‌داری

مسأله412. كسی كه نمی‎تواند از امانت نگه‌داری كند، جایز نیست چیزی را به امانت قبول كند.

مسأله413. كسی كه چیزی را امانت می‎گذارد، هر وقت بخواهد می‎تواند آن را پس بگیرد و كسی كه امانت را قبول می‎كند، هر وقت بخواهد، می‎تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله414. كسی كه امانت را قبول می‎كند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسبی تهیه كند؛ مثلاً اگر امانت، پول است و در خانه نمی‎تواند نگه‌داری كند، به بانك بسپارد.

 

مسأله415. امانت‌دار باید طوری از امانت نگه‌داری كند، كه مردم نگویند در امانت خیانت و یا در نگه‌داری آن كوتاهی كرده است.

مسأله416. اگر امانت مردم از بین برود:

الف: اگر امانت‌دار در نگه‌داری آن كوتاهی كرده باشد؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

ب: اگر در نگه‌داری آن كوتاهی نكرده و به طور اتفّاقی آن مال از بین رفته؛ مثلاً سیل برده، امانت‌دار ضامن نمی‎باشد و لازم نیست عوض آن را بدهد.

مسأله417. امانت‌دار نمی‎تواند از امانت استفاده كند، مگر با اجازه صاحب آن.

 

نويسنده: