پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

شكیّات نماز

گاهی ممكن است نمازگزار در انجام جزئی از نماز شكّ كند؛ مثلاً نمی‎داند تشهّد را خوانده است یا نه، و یا نمی‎داند یك سجده به‌جا آورده است یا دو سجده، و گاهی در تعداد ركعاتی كه خوانده است شكّ می‎كند؛ مثلاً نمی‎داند اكنون مشغول ركعت سوّم است یا چهارم.

برای شكّ در نماز، احكام خاصّی است و بیان تمام موارد آن از حد این نوشته خارج است، ولی به‌طور مختصر، به بیان‌ بعضی از اقسام شكّ و احكام هركدام می‎پردازیم:

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: