جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

اقسام نماز

برای آشنایی با مسائل و احكام نماز، ابتدا یادآور می‎شویم كه نماز یا واجب است و یا مستحب.

نمازهای واجب هم دو دسته‎اند:

برخی از آنها تكلیف هر روزه می‎باشند كه باید در هر شبانه‎روز و در زمان‌های خاصی به‌جا آورده شود و برخی دیگر نمازهایی هستند كه گاهی اوقات به‌سببی خاصّ واجب می‎شوند و برنامه همیشگی و هر روزه نمی‎باشند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: