چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

مقدار زكات فطره

مسأله380. برای خودش و كسانی كه نان‌خور او هستند؛ مانند همسر و فرزند، هر نفر یك صاع، كه تقریباً سه كیلو است.

موضوع: 
نويسنده: