جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

ازدواج

مسأله453. كسی كه به‌واسطه نداشتن همسر به حرام می‎افتد؛ مثلاً به نامحرم نگاه می‎كند، واجب است ازدواج كند.

مسأله454. در ازدواج باید صیغه مخصوص آن خوانده شود و تنها راضی‌بودن دختر و پسر و علاقه‌داشتن كافی نیست، بنابراین، خواستگاری تا زمانی كه صیغه ازدواج خوانده نشده، سبب محرم‌شدن نیست و با سایر زنان نامحرم تفاوتی ندارد.

مسأله455. اگر یك حرفِ عقد ازدواج، غلط خوانده شود، كه معنای آن عوض شود، عقد باطل است.

مسأله456. در ازدواج دختر باكره بنا بر احتیاط واجب اذن پدر شرط است.

 

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: