يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

مسائل گوناگون

مسأله480. اگر انسان به صورت كسی سیلی یا چیز دیگری بزند، به‌طوری كه صورت او سرخ شود، باید یک‌ونیم مثقال شرعی طلای سكه‎دار، بدهد و اگر كبود شود، سه مثقال، و اگر سیاه شود شش مثقال، و هر مثقال شرعی، هیجده نخود، است.

مسأله481. اگر جای دیگر بدن كسی ـ ‎‎غیر از صورت ‎‎ـ را به‌واسطه زدن، سرخ یا كبود یا سیاه كند، باید نصف آنچه در مسأله قبل گفته شد، بدهد.

مسأله482. كشتن حیوانی كه اذیّت می‎رساند و مال كسی نیست؛ مانند مار و عقرب، اشكال ندارد.

مسأله483. اگر چیزی را به صنعتگری بدهند كه درست كند و صاحبش نیاید آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پیداكردن صاحب آن ناامید شود، باید بنا بر احتیاط با اجازه حاكم شرع آن را به نیّت صاحبش به فقیر غیر سیّد صدقه بدهد.

 

مسأله484. دیواری كه مال دو نفر است؛ مانند دیوار مشترك بین دو منزل، هیچ‌كدام آنان حق ندارد بدون اجازه شریك دیگر، آن را بسازد، یا سر تیرآهن و مانند آن را بر دیوار بگذارد یا به دیوار میخ بكوبد، ولی كارهایی كه معلوم است شریك راضی است؛ مانند تكیه‎دادن به دیوار و لباس‌انداختن روی آن اشكال ندارد، اما اگر شریك او بگوید به این كارها راضی نیستم، انجام اینها هم جایز نیست.

مسأله485. اگر ریشه درخت همسایه در ملك (زمین، باغ، خانه و...) انسان بیاید، صاحب ملك می‎تواند از صاحب درخت بخواهد كه ریشه درخت را برگرداند، یا قطع كند و درصورتی‌كه صاحب درخت این كار را نكرد، خودش می‎تواند از آن جلوگیری كند و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد، می‎تواند از صاحب درخت بگیرد.

مسأله486. درخت میوه‎ای كه شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است یا نه، نمی‎تواند از میوه آن بچیند، و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد نمی‎تواند آن را بردارد، مگر آن باغ در كنار راه باشد، كه عابرین ـ‎‎ با شرایطی كه در كتاب‌های مفصّل فقهی آمده است ‎‎ـ می‎توانند از آن استفاده كنند.

 

مسأله487. جایزه‎ای را كه بانك به بعضی از كسانی كه در صندوق پس‎انداز پول می‎گذارند می‎دهد، درصورتی‌كه شرط شركت در قرعه‌كشی نكرده باشند و بانك برای تشویق مردم از خودش بدهد و ضرر آن به كسی نرسد، حلال است.

مسأله488. تراشیدن ریش حرام است و ماشین‌كردن آن نیز، اگر مثل تراشیدن باشد، حرام است و در این حكم، تمام مردم یكسانند و حكم خدا به‌سبب تمسخر مردم تغییر نمی‎كند، پس كسی هم كه تازه بالغ شده، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می‎كنند، چنانچه ریش بتراشد، یا طوری ماشین كند كه مثل تراشیدن باشد، حرام است.

مسأله489. استمنا كردن حرام است، یعنی انسان با خود، كاری كند كه منی از او بیرون آید.

مسأله490. آوازی كه مخصوص مجالس لهو و بازیگری است، غنا و حرام می‎باشد، و اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است، ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند كه غنا نباشد، اشكال ندارد.

مسأله491. بازی با شطرنج و پاسور، چه همراه با برد و باخت باشد و چه نباشد، حرام است.

مسأله492. دست‌زدن و كف‌زدن در مجالس جشن و سخنرانی اگر برای تشویق امر مشروع (جایز) باشد و

 

همراه با حرام دیگری نباشد و به‌صورت لهو نیز نباشد، اشكال ندارد؛ و سزاوار آن است كه تشویق، همراه با تكبیر و صلوات باشد.

مسأله493. رقصیدن زن در مجالس زنانه یا مرد در مجالس مردانه حرام است، ولی رقص زن برای شوهرش، اشكال ندارد.

مسأله494. سینه‌زدن در كوچه و خیابان، باتوجّه‌به عبور زنان، درصورتی‌كه سینه‎زن، پیراهن پوشیده باشد، اشكال ندارد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: