دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

چگونه انسان بالغ می‎شود؟

نشانه‎های بلوغ سه تاست:

1ـ بیرون آمدن منی[1] از انسان.

2ـ روییدن موی خشن، بر عانه.[2]

3ـ كامل شدن پانزده سال قمری برای پسران و نه سال قمری برای دختران.

برای تحقّق بلوغ، ظاهرشدن هر سه علامت ضرورت ندارد، بلكه با پدیدارشدن یكی از آنها، بلوغ حاصل می‎شود. پس، اگر جوانی از خود منی ببیند، هرچند به سنّ بلوغ نرسیده باشد، بالغ است و باید به تكالیف شرعی عمل كند.

 


[1]. منی: مایعی است كه از غدد تناسلی به‌سبب آمیزش یا احتلام، از مجرای بول خارج می‎شود.

[2]. بالای عورت و پایین شكم.

موضوع: 
نويسنده: