جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

نماز جماعت

وحدت امّت اسلامی، ازجمله مسائلی است كه اسلام، به آن اهمیّت بسیاری داده است، و برای حفظ و ادامه آن، برنامه‎های ویژه‎ای دارد؛ یكی از آنها نماز جماعت است.

در نماز جماعت، یكی از نمازگزاران كه دارای ویژگی خاصّی است پیشاپیش جمعیّت می‎ایستد و دیگران در صفوفی منظم، پشت سر او و هماهنگ با او نماز را به‌جا می‎آورند.

كسی كه در این نماز دسته‌جمعی، پیشاپیش جمعیت می‎ایستد «امام جماعت» است و كسی كه پشت سر او، در نماز از او پیروی می‎كند، «مأموم» نام دارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: