جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

لمس‌كردن خطوط قرآن

مسأله468. رساندن جایی از بدن به نوشته قرآن، برای كسی كه وضو ندارد حرام است.

مسأله469. در لمس نوشته قرآنی، فرقی بین آیات و كلمات بلكه حروف و حتی حركات آن نیست.

مسأله470. در چیزی كه قرآن بر آن نوشته شده است، بین كاغذ و زمین و دیوار و پارچه فرقی نیست.

مسأله471. در نوشته قرآنی فرقی نیست كه با قلم نوشته شده باشد یا چاپ یا گچ و یا چیز دیگر.

 

مسأله472. اگر نوشته قرآنی در قرآن هم نباشد، لمس آن حرام است. پس اگر آیه‎ای از قرآن در كتاب دیگری نوشته شده باشد، بلكه اگر كلمه‎ای از آن در كاغذی باشد، یا نصف كلمه‎ای از آن برگ قرآن یا كتاب دیگری بریده شده باشد، باز هم لمس آن بدون وضو حرام است.

مسأله473. موارد زیر، لمس نوشته قرآن به‌حساب نمی‎آید و حرام نمی‎باشد:

ـ لمس آن از پشت شیشه یا پلاستیك.

ـ لمس ورق قرآن و جلد آن و اطراف نوشته‎ها، گرچه مكروه است.

ـ لمس ترجمه قرآن به هر لغتی باشد، مگر اسم خداوند كه به هر لغتی باشد، لمس آن برای كسی كه وضو ندارد، حرام است، مانند كلمه «خدا».

مسأله474. كلماتی كه مشترك بین قرآن و غیر قرآن است مانند «مؤمن»، «الذین» اگر نویسنده به قصد قرآن نوشته باشد، لمس آن بدون وضو حرام است.

مسأله475. لمس خطوط قرآن بر جُنب، حرام است.

مسأله476. انسان جُنب نباید آیه‎های سجده‎دار قرآن را بخواند، (توضیح آن در مسأله 120 گذشت).

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: